Câu hỏi:

05/06/2020 48,107

Sau khi thẩm định, đánh giá phương án thiết kế:

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án: D

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Thiết kế gồm mấy giai đoạn?

Xem đáp án » 05/06/2020 47,154

Câu 2:

Giai đoạn 2 của thiết kế nhằm mục đích:

Xem đáp án » 05/06/2020 44,232

Câu 3:

Thiết kế nhằm mục đích gì?

Xem đáp án » 05/06/2020 36,603

Câu 4:

Giai đoạn cuối của quá trình thiết kế là:

Xem đáp án » 05/06/2020 25,963

Câu 5:

“ Làm mô hình thử nghiệm, chế tạo thử” thuộc giai đoạn?

Xem đáp án » 05/06/2020 25,529

Câu 6:

Giai đoạn nào sau đây thuộc quá trình thiết kế?

Xem đáp án » 05/06/2020 16,876

Bình luận


Bình luận