Câu hỏi:

05/06/2020 13,578

Hồ sơ kĩ thuật gồm:

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án: D

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Sau khi thẩm định, đánh giá phương án thiết kế:

Xem đáp án » 05/06/2020 48,105

Câu 2:

Thiết kế gồm mấy giai đoạn?

Xem đáp án » 05/06/2020 47,153

Câu 3:

Giai đoạn 2 của thiết kế nhằm mục đích:

Xem đáp án » 05/06/2020 44,230

Câu 4:

Thiết kế nhằm mục đích gì?

Xem đáp án » 05/06/2020 36,602

Câu 5:

Giai đoạn cuối của quá trình thiết kế là:

Xem đáp án » 05/06/2020 25,962

Câu 6:

“ Làm mô hình thử nghiệm, chế tạo thử” thuộc giai đoạn?

Xem đáp án » 05/06/2020 25,526

Câu 7:

Giai đoạn nào sau đây thuộc quá trình thiết kế?

Xem đáp án » 05/06/2020 16,876

Bình luận


Bình luận