Trắc nghiệm Công Nghệ 11 Bài 8: Thiết kế và bản vẽ kĩ thuật có đáp án

  • 2554 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 10 phút

Câu 1:

Thiết kế nhằm mục đích gì?

Xem đáp án

Đáp án: D


Câu 4:

Sau khi thẩm định, đánh giá phương án thiết kế:

Xem đáp án

Đáp án: D


Câu 5:

Hồ sơ kĩ thuật gồm:

Xem đáp án

Đáp án: D


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận