Câu hỏi:

05/06/2020 393

Em hãy viết các thủ tục vẽ một hình chữ nhật có tô màu bên trong như dưới đây và lưu lại các thủ tục này trong tệp HCN_MAU.LGO

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Hướng dẫn:

• Có thể tạo hình chữ nhật được tô màu bằng nhiều đoạn thẳng đứng sát nhau

• Để mở cửa sổ soạn thảo em nháy chuột vào nút Edall

• Thủ tục vach vẽ một đoạn thẳng đứng dài 100 bước, sau đócho Rùa lui về vị trí cũ, quay phải 90o rồi nhích sang phải 1 bước vào vị trí vẽ vạch tiếp theo. Để vẽ vạch tiếp theo, cần quay Rùa hướng lên trên.

• Sau khi gõ xong hai thủ tục vach và hcn, em nháy chọn File → Save and Exit để đưa các thủ tục này vào bộ nhớ.

• Thực hiện thủ tục: gõ hcn vào ngăn nhập lệnh và nhấn Enter.

• Lưu các thủ tục thành tệp HCN_MAU.LGO bằng cách gõ vào ngăn nhập lệnh: save “hcn_mau.lgo và nhấn Enter, hoặc nháy File → Save sau đó nhập tệp rồi nháy nút Save.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Nạp tệp HCN_MAU.LGO (đã lưu ở bài thực hành T1) vào bộ nhớ rồi sửa đổi lại thủ tục hcn và thủ tục vach như dưới đây để có thủ tục vẽ một hình răng lược.

Xem đáp án » 05/06/2020 276

Câu 2:

Em nạp tệp HCN_MAU.LGO (đã lưu bài thực hành T1) vào bộ nhớ rồi sửa đổi thủ tục hcn để có thủ tục vẽ 2 hình chữ nhật cạnh nhau

Sau đó lưu thành tệp 2HCN_MAU.LGO

Xem đáp án » 05/06/2020 267

Câu 3:

Sắp các thứ tự các bước làm việc với một tệp:

A) Trong cửa sổ Open, nháy nút Open.

B) Trong màn hình chính của Logo nháy File → Load.

C) Thực hiện các thủ tục trong tệp hoặc viết tiếp các thủ tục và lưu lại các thủ tục trong phiên làm việc này vào một tệp.

D) Trong cửa sổ Open, tìm thư mục có chứa tệp cần tìm, nháy vào tệp này.

Xem đáp án » 05/06/2020 251

Câu 4:

Tìm câu đúng trong những câu sau:

A) Trong cửa sổ soạn thảo (Editor) nháy File → Save and Exit thì các thủ tục trên cửa sổ soạn thảo sẽ được lưu thành một tệp trên đĩa.

B) Để lưu các thủ tục đã soạn xong vào một tệp (là hv.logo chẳng hạn) lưu trên đĩa, trong màn hình chính của Logo nháy File → Save sau đó gõ tên thủ tục, hoặc gõ lệnh Save “hv.lgo trong ngăn nhập lệnh.

C) Tên tệp trong Logo có phần mở rộng là *.logo

D) Logo lưu cả các lệnh đơn lẻ (ngoài thủ tục) vào tệp.

Xem đáp án » 05/06/2020 218

Bình luận


Bình luận