Câu hỏi:

13/07/2024 639

Em nạp tệp HCN_MAU.LGO (đã lưu bài thực hành T1) vào bộ nhớ rồi sửa đổi thủ tục hcn để có thủ tục vẽ 2 hình chữ nhật cạnh nhau

Sau đó lưu thành tệp 2HCN_MAU.LGO

Siêu phẩm 30 đề thi thử THPT quốc gia 2024 do thầy cô VietJack biên soạn, chỉ từ 100k trên Shopee Mall.

Mua ngay

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Hướng dẫn: Em cần thực hiện tuần tự các bước sau:

• Nạp tệp HCN_MAU.LGO vào bộ nhớ: Nháy File → Load, sau đó tìm đến thư mục có chứa tệp này, nháy vào tên tệp rồi nháy nút Open.

• Nháy nút Edall để mở cửa sổ soạn thảo (Editor) có chứa sẵn các thủ tục vach và hcn trong tệp HCN_MAU.LGO, sửa lại thủ tục hcn.

• Nháy File → Save and Exit để đưa các thủ tục đã sửa vào bộ nhớ.

• Thực hiện thủ tục (để kiểm nghiệm lại kết quả đã sửa đổi): gõ hcn trong ngăn nhập lệnh và nhấn Enter.

• Nháy File → SaveAs, gõ vào khung File name tên tệp mới là 2HCN_MAU.LGO, nháy nút Save, như vậy trên đĩa sẽ có hai tệp: HCN_MAU.LGO và 2HCN_MAU.LGO.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Em hãy viết các thủ tục vẽ một hình chữ nhật có tô màu bên trong như dưới đây và lưu lại các thủ tục này trong tệp HCN_MAU.LGO

Xem đáp án » 05/06/2020 757

Câu 2:

Nạp tệp HCN_MAU.LGO (đã lưu ở bài thực hành T1) vào bộ nhớ rồi sửa đổi lại thủ tục hcn và thủ tục vach như dưới đây để có thủ tục vẽ một hình răng lược.

Xem đáp án » 05/06/2020 595

Câu 3:

Sắp các thứ tự các bước làm việc với một tệp:

A) Trong cửa sổ Open, nháy nút Open.

B) Trong màn hình chính của Logo nháy File → Load.

C) Thực hiện các thủ tục trong tệp hoặc viết tiếp các thủ tục và lưu lại các thủ tục trong phiên làm việc này vào một tệp.

D) Trong cửa sổ Open, tìm thư mục có chứa tệp cần tìm, nháy vào tệp này.

Xem đáp án » 05/06/2020 538

Câu 4:

Tìm câu đúng trong những câu sau:

A) Trong cửa sổ soạn thảo (Editor) nháy File → Save and Exit thì các thủ tục trên cửa sổ soạn thảo sẽ được lưu thành một tệp trên đĩa.

B) Để lưu các thủ tục đã soạn xong vào một tệp (là hv.logo chẳng hạn) lưu trên đĩa, trong màn hình chính của Logo nháy File → Save sau đó gõ tên thủ tục, hoặc gõ lệnh Save “hv.lgo trong ngăn nhập lệnh.

C) Tên tệp trong Logo có phần mở rộng là *.logo

D) Logo lưu cả các lệnh đơn lẻ (ngoài thủ tục) vào tệp.

Xem đáp án » 13/07/2024 447

Bình luận


Bình luận