Câu hỏi:

05/06/2020 35,184

“Sống trong lao động, chết trong chiến đấu” là khẩu hiệu đấu tranh của phong trào nào?

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Năm 1831, công nhân dệt tơ thành phố Li-ông (Pháp) khởi nghĩa đòi tăng lương, giảm giờ làm và đòi thiết lập chế độ cộng hòaTinh thần đấu tranh của họ thể hiện qua khẩu hiệu viết trên lá cờ “Sống trong lao động, chết trong chiến đấu”

Đáp án cần chọn là: A

Gói VIP thi online tại VietJack (chỉ 200k/1 năm học), luyện tập gần 1 triệu câu hỏi có đáp án chi tiết.

Nâng cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Phong trào đấu tranh đầu tiên của công nhân diễn ra dưới hình thức nào?

Xem đáp án » 05/06/2020 22,158

Câu 2:

“Phong trào Hiến chương” (1836 – 1847) là một phong trào rộng lớn, có tổ chức của công nhân

Xem đáp án » 15/07/2020 9,407

Câu 3:

“Hình thức đấu tranh của phong trào này là míttinh, biểu tình đưa kiến nghị (có hàng triệu chữ kí) đến Quốc hội đòi quyền phổ thông bầu cử, tăng lương giảm giờ làm cho người lao động” (SGK Lịch sử 7 – trang 30) Nôi dung trên là đặc điểm của phong trào đấu tranh nào?

Xem đáp án » 05/06/2020 5,668

Câu 4:

Năm 1831, công nhân dệt thành phố Li-ông (Pháp) khởi nghĩa nhằm mục tiêu

Xem đáp án » 05/06/2020 3,112

Câu 5:

Phong trào đấu tranh nào của giai cấp công nhân Đức góp phần làm thức tỉnh và tăng cường tinh thần đoàn kết vô sản?

Xem đáp án » 05/06/2020 2,806

Câu 6:

Nội dung nào sau đây không phản ánh đúng ý nghĩa của phong trào công nhân những năm 20, 30 của thế kỉ XIX?

Xem đáp án » 05/06/2020 2,454

Bình luận


Bình luận

Tran Nguyen Tien Dat
15:42 - 14/10/2021

Nguyên nhân nào là cơ bản làm cho những cuộc đấu tranh của công nhân diễn ra mạnh mẽ mà không đi đến thắng lợi?
A. Phong trào thiếu tính tổ chức.
B. Phong trào nổ ra lẻ tẻ.
C. Phong trào chưa có đường lối chính trị rõ rệt và một tổ chức cách mạng lãnh đạo.
D. Phong trào nổ ra khi kẻ thù còn rất mạnh.

TÀI LIỆU VIP VIETJACK

ĐỀ THI LIÊN QUAN

Xem thêm »