Câu hỏi:

05/06/2020 2,455

Nội dung nào sau đây không phản ánh đúng ý nghĩa của phong trào công nhân những năm 20, 30 của thế kỉ XIX?

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Mặc dù bị thất bại nhưng phong trào công nhân nửa đầu thế kỉ XIX đã đánh dấu sự trưởng thành của giai cấp công nhân, cổ vũ phong trào đấu tranh của công nhân trên thế giới, đồng thời tạo tiền đề cho sự ra đời của lý luận cách mạng ở giai đoạn sau

=> Loại trừ đáp án: D

Đáp án cần chọn là: D

Gói VIP thi online tại VietJack (chỉ 200k/1 năm học), luyện tập gần 1 triệu câu hỏi có đáp án chi tiết.

Nâng cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

“Sống trong lao động, chết trong chiến đấu” là khẩu hiệu đấu tranh của phong trào nào?

Xem đáp án » 05/06/2020 35,184

Câu 2:

Phong trào đấu tranh đầu tiên của công nhân diễn ra dưới hình thức nào?

Xem đáp án » 05/06/2020 22,158

Câu 3:

“Phong trào Hiến chương” (1836 – 1847) là một phong trào rộng lớn, có tổ chức của công nhân

Xem đáp án » 15/07/2020 9,407

Câu 4:

“Hình thức đấu tranh của phong trào này là míttinh, biểu tình đưa kiến nghị (có hàng triệu chữ kí) đến Quốc hội đòi quyền phổ thông bầu cử, tăng lương giảm giờ làm cho người lao động” (SGK Lịch sử 7 – trang 30) Nôi dung trên là đặc điểm của phong trào đấu tranh nào?

Xem đáp án » 05/06/2020 5,668

Câu 5:

Năm 1831, công nhân dệt thành phố Li-ông (Pháp) khởi nghĩa nhằm mục tiêu

Xem đáp án » 05/06/2020 3,113

Câu 6:

Phong trào đấu tranh nào của giai cấp công nhân Đức góp phần làm thức tỉnh và tăng cường tinh thần đoàn kết vô sản?

Xem đáp án » 05/06/2020 2,806

Bình luận


Bình luận

TÀI LIỆU VIP VIETJACK

ĐỀ THI LIÊN QUAN

Xem thêm »