Trắc nghiệm Lịch Sử 8 Bài 4 (có đáp án): Phong trào công nhân và sự ra đời của chủ nghĩa Mác (P2)

  • 2725 lượt thi

  • 13 câu hỏi

  • 15 phút

Câu 1:

Phong trào đấu tranh đầu tiên của công nhân diễn ra dưới hình thức nào?

Xem đáp án

Đáp án đúng: C


Câu 2:

“Sống trong lao động, chết trong chiến đấu” là khẩu hiệu đấu tranh của phong trào nào?

Xem đáp án

Năm 1831, công nhân dệt tơ thành phố Li-ông (Pháp) khởi nghĩa đòi tăng lương, giảm giờ làm và đòi thiết lập chế độ cộng hòaTinh thần đấu tranh của họ thể hiện qua khẩu hiệu viết trên lá cờ “Sống trong lao động, chết trong chiến đấu”

Đáp án cần chọn là: A


Câu 3:

“Hình thức đấu tranh của phong trào này là míttinh, biểu tình đưa kiến nghị (có hàng triệu chữ kí) đến Quốc hội đòi quyền phổ thông bầu cử, tăng lương giảm giờ làm cho người lao động” (SGK Lịch sử 7 – trang 30) Nôi dung trên là đặc điểm của phong trào đấu tranh nào?

Xem đáp án

Míttinh, biểu tình đưa kiến nghị (có hàng triệu chữ kí) đến Quốc hội đòi quyền phổ thông bầu cử, tăng lương giảm giờ làm cho người lao động là hình thức đấu tranh của phong trào Hiến chương ở Anh trong những năm 1836-1846

Đáp án cần chọn là: D


Câu 4:

Bức tranh dưới đây phản ánh hình thức đấu tranh nào của giai cấp công nhân?

Xem đáp án

Đáp án đúng: C


Câu 5:

Một trong những nguyên nhân khiến giới chủ tư bản thích sử dụng lao động trẻ em, vì trẻ em

Xem đáp án

Giới chủ thường thích sử dụng lao động trẻ em vì họ chỉ phải trả một mức lương rẻ mạt nhưng vẫn có thể bóc lột được tối đaĐồng thời khả năng phản kháng của lao động trẻ em so với người lớn hạn chế hơn rất nhiều

Đáp án cần chọn là: D


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận