Câu hỏi:

05/06/2020 4,225

Thiết bị nào dùng để nhận dạng đối tượng vẽ và đưa thông tin vào bộ nhớ máy tính?

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án: D

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Phần mềm nào sau đây được sử dụng trong quá trình thiết kế và chế tạo?

Xem đáp án » 05/06/2020 3,628

Câu 2:

Ưu điểm cơ bản của lập bản vẽ kĩ thuật bằng máy tính là:

Xem đáp án » 05/06/2020 3,573

Câu 3:

Phần mềm AUTOCAD:

Xem đáp án » 05/06/2020 1,545

Câu 4:

Phần mềm hệ thống CAD thực hiện hoạt động:

Xem đáp án » 05/06/2020 1,370

Câu 5:

Hệ thống CAD chia làm mấy phần?

Xem đáp án » 05/06/2020 1,038

Câu 6:

Phần mềm hệ thống CAD thực hiện việc:

Xem đáp án » 05/06/2020 464

Bình luận


Bình luận