Câu hỏi:

05/06/2020 3,620

Phần mềm nào sau đây được sử dụng trong quá trình thiết kế và chế tạo?

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án: D

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Thiết bị nào dùng để nhận dạng đối tượng vẽ và đưa thông tin vào bộ nhớ máy tính?

Xem đáp án » 05/06/2020 4,221

Câu 2:

Ưu điểm cơ bản của lập bản vẽ kĩ thuật bằng máy tính là:

Xem đáp án » 05/06/2020 3,564

Câu 3:

Phần mềm AUTOCAD:

Xem đáp án » 05/06/2020 1,540

Câu 4:

Phần mềm hệ thống CAD thực hiện hoạt động:

Xem đáp án » 05/06/2020 1,368

Câu 5:

Hệ thống CAD chia làm mấy phần?

Xem đáp án » 05/06/2020 1,029

Câu 6:

Phần mềm hệ thống CAD thực hiện việc:

Xem đáp án » 05/06/2020 461

Bình luận


Bình luận