Trắc nghiệm Công Nghệ 11 Bài 13: Lập bản vẽ kĩ thuật bằng máy tính có đáp án

  • 1167 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 10 phút

Câu 1:

Ưu điểm cơ bản của lập bản vẽ kĩ thuật bằng máy tính là:

Xem đáp án

Đáp án: D


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận