Câu hỏi:

06/06/2020 4,292

Đặt tính rồi tính:

37,825 : 4,25

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Đặt tính rồi tính:

17,15 : 4,9

Xem đáp án » 06/06/2020 5,379

Câu 2:

Đặt tính rồi tính:

0,2268: 0,18

Xem đáp án » 06/06/2020 4,011

Câu 3:

Tính:

51,2 : 3,2 – 4,3 × ( 3 – 2,1) - 2,68 = ………………

Xem đáp án » 06/06/2020 2,331

Câu 4:

Tìm x:

1,02 × x = 3,57 × 3,06

Xem đáp án » 06/06/2020 1,812

Câu 5:

Tìm x:

x × 1,4 = 2,8 × 1,5

Xem đáp án » 06/06/2020 706

Câu 6:

Một mảnh vườn hình chữ nhật có diện tích 161,5m2, chiều rộng 9,5m. Tính chu vi mảnh đất hình chữ nhật đó.

Xem đáp án » 06/06/2020 358

Bình luận


Bình luận