Câu hỏi:

06/06/2020 339

Một mảnh vườn hình chữ nhật có diện tích 161,5m2, chiều rộng 9,5m. Tính chu vi mảnh đất hình chữ nhật đó.

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Chiều dài mảnh đất hình chữ nhật:

161,5 : 9,5 = 17 (m)

Chu vi mảnh đất hình chữ nhật:

(17 + 9,5) × 2 = 53 (m)

Đáp số: 53m

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Đặt tính rồi tính:

17,15 : 4,9

Xem đáp án » 06/06/2020 5,224

Câu 2:

Đặt tính rồi tính:

37,825 : 4,25

Xem đáp án » 06/06/2020 4,174

Câu 3:

Đặt tính rồi tính:

0,2268: 0,18

Xem đáp án » 06/06/2020 3,877

Câu 4:

Tính:

51,2 : 3,2 – 4,3 × ( 3 – 2,1) - 2,68 = ………………

Xem đáp án » 06/06/2020 2,244

Câu 5:

Tìm x:

1,02 × x = 3,57 × 3,06

Xem đáp án » 06/06/2020 1,743

Câu 6:

Tìm x:

x × 1,4 = 2,8 × 1,5

Xem đáp án » 06/06/2020 678

Bình luận


Bình luận