Câu hỏi:

23/09/2019 22,336

Sự thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Đại Việt bị xâm phạm nghiêm trọng suốt các thế kỉ XVI-XVIII chủ yếu là do đâu?

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Chọn đáp án: D

Giải thích: Từ thế kỉ XVI đến thế kỉ XVIII, do sự tranh giành quyền lực của các tập đoàn phong kiến trong nước nên nhân cơ hội đó các thế lực từ bên ngoài lăm le xâm lược Đại Việt.

Gói VIP thi online tại VietJack (chỉ 200k/1 năm học), luyện tập gần 1 triệu câu hỏi có đáp án chi tiết.

Nâng cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Tác động lớn nhất của các cuộc khởi nghĩa nông dân ở Đàng Ngoài thế kỉ XVIII là gì?     

Xem đáp án » 23/09/2019 21,488

Câu 2:

Vào giữa thế kỉ XVIII, vua Lê có vai trò như thế nào trong bộ máy cầm quyền?     

Xem đáp án » 23/09/2019 19,822

Câu 3:

Đâu không phải là đặc điểm của phong trào khởi nghiã nông dân ở Đàng Ngoài (thế kỉ XVIII)?     

Xem đáp án » 23/09/2019 16,968

Câu 4:

Tình trạng công thương nghiệp ở Đàng Ngoài thế kỉ XVIII như thế nào?     

Xem đáp án » 23/09/2019 13,938

Câu 5:

Biểu hiện nào sau đây không thể hiện sự mục nát của chính quyền Lê-Trịnh ở Đàng Ngoài thế kỉ XVIII?     

Xem đáp án » 23/09/2019 13,481

Câu 6:

Nội dung nào không phản ánh đúng tình hình Đàng Ngoài vào thế kỉ XVIII?

Xem đáp án » 23/09/2019 12,855

Bình luận


Bình luận

TÀI LIỆU VIP VIETJACK