Câu hỏi:

06/06/2020 1,961

Khi dùng vôn kế  để đo hiệu điện thế giữa hai đầu bóng đèn cần chú ý chọn vôn kế:

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án là D

Khi dùng vôn kế  để đo hiệu điện thế giữa hai đầu bóng đèn cần chú ý chọn vôn kế có GHĐ và ĐCNN phù hợp

Gói VIP thi online tại VietJack (chỉ 200k/1 năm học), luyện tập gần 1 triệu câu hỏi có đáp án chi tiết.

Nâng cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Dùng vôn kế để đo hiệu điện thế giữa hai đầu một bóng đèn. Phải mắc vôn kế như thế nào?

Xem đáp án » 06/06/2020 633

Câu 2:

Cần đo hiệu điện thế giữa hai cực của nguồn điện. Phải mắc vôn kế như thế nào?

Xem đáp án » 06/06/2020 628

Bình luận


Bình luận

TÀI LIỆU VIP VIETJACK