Câu hỏi:

06/06/2020 627

Cần đo hiệu điện thế giữa hai cực của nguồn điện. Phải mắc vôn kế như thế nào?

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án là B

Dùng vôn kế để đo hiệu điện thế giữa hai cực của một nguồn điện. Phải mắc vôn kế song song với nguồn

Gói VIP thi online tại VietJack (chỉ 200k/1 năm học), luyện tập gần 1 triệu câu hỏi có đáp án chi tiết.

Nâng cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Khi dùng vôn kế  để đo hiệu điện thế giữa hai đầu bóng đèn cần chú ý chọn vôn kế:

Xem đáp án » 06/06/2020 1,959

Câu 2:

Dùng vôn kế để đo hiệu điện thế giữa hai đầu một bóng đèn. Phải mắc vôn kế như thế nào?

Xem đáp án » 06/06/2020 631

Bình luận


Bình luận

TÀI LIỆU VIP VIETJACK