Bài tập ví dụ Bài tập liên quan đến vôn kế

  • 1390 lượt thi

  • 3 câu hỏi

  • 3 phút

Câu 1:

Khi dùng vôn kế  để đo hiệu điện thế giữa hai đầu bóng đèn cần chú ý chọn vôn kế:

Xem đáp án

Đáp án là D

Khi dùng vôn kế  để đo hiệu điện thế giữa hai đầu bóng đèn cần chú ý chọn vôn kế có GHĐ và ĐCNN phù hợp


Câu 2:

Dùng vôn kế để đo hiệu điện thế giữa hai đầu một bóng đèn. Phải mắc vôn kế như thế nào?

Xem đáp án

Đáp án là C

Dùng vôn kế để đo hiệu điện thế giữa hai đầu một bóng đèn. Phải mắc vôn kế song song với đèn


Câu 3:

Cần đo hiệu điện thế giữa hai cực của nguồn điện. Phải mắc vôn kế như thế nào?

Xem đáp án

Đáp án là B

Dùng vôn kế để đo hiệu điện thế giữa hai cực của một nguồn điện. Phải mắc vôn kế song song với nguồn


Bài thi liên quan:

Các bài thi hot trong chương:

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận