Câu hỏi:

06/06/2020 1,051

Trong sơ đồ sau số chỉ của vôn kế vôn kế chính là: 

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án là C

Trong sơ đồ trên, vôn kế chỉ hiệu điện thế giữa hai đầu bóng đèn

Gói VIP thi online tại VietJack (chỉ 200k/1 năm học), luyện tập gần 1 triệu câu hỏi có đáp án chi tiết.

Nâng cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Khi khoá K mở vôn kế chỉ:

 

Xem đáp án » 06/06/2020 3,055

Câu 2:

Cho sơ đồ mạch điện như hình vẽ. Nhận định nào đúng:

Xem đáp án » 06/06/2020 1,213

Bình luận


Bình luận

TÀI LIỆU VIP VIETJACK