Câu hỏi:

06/06/2020 1,219

Cho sơ đồ mạch điện như hình vẽ. Nhận định nào đúng:

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án là B

Vôn kế cần được mắc song song với đoạn mạch cần đo. Sơ đồ trên có vôn kế (1) mắc sai, vôn kế (2) mắc đúng

Gói VIP thi online tại VietJack (chỉ 200k/1 năm học), luyện tập gần 1 triệu câu hỏi có đáp án chi tiết.

Nâng cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Khi khoá K mở vôn kế chỉ:

 

Xem đáp án » 06/06/2020 3,066

Câu 2:

Trong sơ đồ sau số chỉ của vôn kế vôn kế chính là: 

Xem đáp án » 06/06/2020 1,055

Bình luận


Bình luận

TÀI LIỆU VIP VIETJACK