Bài tập ví dụ Sơ đồ mạch điện có vôn kế

  • 1353 lượt thi

  • 3 câu hỏi

  • 3 phút

Câu 1:

Trong sơ đồ sau số chỉ của vôn kế vôn kế chính là: 

Xem đáp án

Đáp án là C

Trong sơ đồ trên, vôn kế chỉ hiệu điện thế giữa hai đầu bóng đèn


Câu 2:

Khi khoá K mở vôn kế chỉ:

 

Xem đáp án

Đáp án là A

Khi khóa K mở, vôn kế vẫn mắc song song với nguồn điện, nó cho biết hiệu điện thế giữa hai đầu nguồn điện


Câu 3:

Cho sơ đồ mạch điện như hình vẽ. Nhận định nào đúng:

Xem đáp án

Đáp án là B

Vôn kế cần được mắc song song với đoạn mạch cần đo. Sơ đồ trên có vôn kế (1) mắc sai, vôn kế (2) mắc đúng


Bài thi liên quan:

Các bài thi hot trong chương:

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận