Bài tập tự luyện Sơ đồ mạch điện có vôn kế

  • 1361 lượt thi

  • 2 câu hỏi

  • 2 phút

Câu 1:

Cho mạch điện sau, nhận định nào sau đây là đúng:

Xem đáp án

Đáp án là B

Trong sơ đồ mạch điện trên, vôn kế V1 mắc song song với đoạn mạch chứa nguồn điện, vôn kế V2 song song với đèn Đ1.V2 chỉ hiệu điện thế giữa hai đầu của đèn Đ1, V1 chỉ hiệu điện thế giữa hai đầu đoạn mạch chứa nguồn hay cũng là hiệu điện thế giữa hai đầu đoạn mạch chứa hai đèn mắc nối tiếp Đ1 và Đ2


Câu 2:

Cho mạch điện bên, biết hai bóng đèn cùng loại  khi ta biết

Nhận định nào đúng nhất trong các nhận định trên

Xem đáp án

Đáp án là D

Trong sơ đồ mạch điện trên, vôn kế V1 mắc song song với đoạn mạch chứa nguồn điện, vôn kế V2 song song với đèn Đ1.

Khi K mở, V2 chỉ số 0 vì không có dòng điện qua đèn, V1 chỉ hiệu điện thế giữa hai cực của nguồn.

Khi K đóng, V2 chỉ hiệu điện thế giữa hai đầu của đèn Đ1 , V1 chỉ hiệu điện thế giữa hai đầu đoạn mạch chứa nguồn hay cũng là hiệu điện thế giữa hai đầu đoạn mạch chứa hai đèn mắc nối tiếp Đ1 và Đ2, nên số chỉ của V1 lớn hơn số chỉ của V2. Số chỉ của V1 khi K đóng và khi K mở là khác nhau


Bài thi liên quan:

Các bài thi hot trong chương:

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận