Câu hỏi:

06/06/2020 1,892

Nhà Trò bị bọn nhện ức hiếp, đe dọa như thế nào?

Siêu phẩm 30 đề thi thử THPT quốc gia 2024 do thầy cô VietJack biên soạn, chỉ từ 100k trên Shopee Mall.

Mua ngay

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Trước đây gặp lúc đói kém, mẹ của Nhà Trò có vay lương ăn của bọn Nhện, rồi mẹ Nhà Trò chết để lại Nhà Trò thui thủi một mình. Bản thân lại ốm yếu làm không đủ ăn, không trả được nợ nên bị bọn Nhện đánh. Hôm nay chúng lại còn giăng tơ chặn đường đe bắt, dọa sẽ vặt chân, vặt cánh ăn thịt Nhà Trò.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Nêu một hình ảnh nhân hóa mà em thích. Cho biết vì sao em thích?

Xem đáp án » 06/06/2020 2,938

Câu 2:

Tìm những chi tiết cho thấy chị Nhà Trò rất yếu ớt?

Xem đáp án » 06/06/2020 2,486

Câu 3:

Những lời nói và cử chỉ nào nói lên tấm lòng nghĩa hiệp của Dế Mèn?

Xem đáp án » 06/06/2020 1,358

Bình luận


Bình luận