Câu hỏi:

06/06/2020 6,422

Người ta sử dụng phần nào của cây mía để trồng?

Giải bài tập Khoa học 5 | Trả lời câu hỏi Khoa học 5

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Người ta trồng mía bằng cách đặt các ngọn mía, chứa các nách lá thành các rãnh.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Hãy nói xem chồi có thể mọc ra từ vị trí nào trên củ khoai tây, gừng, hành, tỏi, lá bỏng.

Xem đáp án » 06/06/2020 1,178

Câu 2:

Hãy chỉ vào chồi trên hình 1a. Chồi mọc ra từ trí nào trên thân cây?

Giải bài tập Khoa học 5 | Trả lời câu hỏi Khoa học 5

Xem đáp án » 06/06/2020 857

Câu 3:

Hãy chọn và trồng thử một số cây bằng thân hoặc bằng rễ.

Xem đáp án » 06/06/2020 540

Bình luận


Bình luận

TÀI LIỆU VIP VIETJACK