Câu hỏi:

06/06/2020 1,174

Hãy nói xem chồi có thể mọc ra từ vị trí nào trên củ khoai tây, gừng, hành, tỏi, lá bỏng.

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Nơi chồi có thể mọc ra được biểu diễn trên hình.

Giải bài tập Khoa học 5 | Trả lời câu hỏi Khoa học 5

+ Với khoai tây, gừng chồi được mọc ra ở mắt (phần bị lõm vào).

+ Với hành, tỏi chồi được mọc ra từ đầu củ hành hoặc tỏi.

+ Với cây lá bỏng, chồi được mọc ra từ mép lá.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Người ta sử dụng phần nào của cây mía để trồng?

Giải bài tập Khoa học 5 | Trả lời câu hỏi Khoa học 5

Xem đáp án » 06/06/2020 6,409

Câu 2:

Hãy chỉ vào chồi trên hình 1a. Chồi mọc ra từ trí nào trên thân cây?

Giải bài tập Khoa học 5 | Trả lời câu hỏi Khoa học 5

Xem đáp án » 06/06/2020 855

Câu 3:

Hãy chọn và trồng thử một số cây bằng thân hoặc bằng rễ.

Xem đáp án » 06/06/2020 539

Bình luận


Bình luận

TÀI LIỆU VIP VIETJACK