Câu hỏi:

06/06/2020 539

Hãy chọn và trồng thử một số cây bằng thân hoặc bằng rễ.

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

- Một số cây có khả năng mọc lên từ thân: Sắn, mía, hoa hồng,…

- Một số loại cây có khả năng mọc lên từ rễ: Gừng, nghệ, hành, tỏi,…

- Một số cây con mọc được ra từ lá: Lá cây bỏng, lá quỳnh,…

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Người ta sử dụng phần nào của cây mía để trồng?

Giải bài tập Khoa học 5 | Trả lời câu hỏi Khoa học 5

Xem đáp án » 06/06/2020 6,408

Câu 2:

Hãy nói xem chồi có thể mọc ra từ vị trí nào trên củ khoai tây, gừng, hành, tỏi, lá bỏng.

Xem đáp án » 06/06/2020 1,173

Câu 3:

Hãy chỉ vào chồi trên hình 1a. Chồi mọc ra từ trí nào trên thân cây?

Giải bài tập Khoa học 5 | Trả lời câu hỏi Khoa học 5

Xem đáp án » 06/06/2020 855

Bình luận


Bình luận

TÀI LIỆU VIP VIETJACK