Câu hỏi:

06/06/2020 379

Đọc các thông tin dưới đây và trả lời các câu hỏi:

Giải bài tập Khoa học 5 | Trả lời câu hỏi Khoa học 5

Vì sao hổ mẹ không rời con suốt một tuần đầu sau khi sinh?

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Vì hổ con lúc mới sinh thường rất yếu ớt nên hổ mẹ không rời con suốt một tuần đầu để ấp ủ và bảo vệ chúng.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Tại sao khi hươu con mới khoảng 20 ngày tuổi, hươu mẹ đã dạy con tập chạy?

Xem đáp án » 06/06/2020 1,743

Câu 2:

Đọc các thông tin dưới đây và trả lời các câu hỏi:

Giải bài tập Khoa học 5 | Trả lời câu hỏi Khoa học 5

Khi nào hổ con có thể sống độc lập?

Xem đáp án » 06/06/2020 964

Câu 3:

Đọc các thông tin dưới đây và trả lời các câu hỏi:

Giải bài tập Khoa học 5 | Trả lời câu hỏi Khoa học 5

Hổ thường sinh sản vào mùa nào?

Xem đáp án » 06/06/2020 826

Câu 4:

Đọc các thông tin dưới đây và trả lời các câu hỏi:

Giải bài tập Khoa học 5 | Trả lời câu hỏi Khoa học 5

Hươu đẻ mỗi lứa mấy con? Hươu con mới sinh ra đã biết làm gì?

Xem đáp án » 06/06/2020 751

Câu 5:

Đọc các thông tin dưới đây và trả lời các câu hỏi:

Giải bài tập Khoa học 5 | Trả lời câu hỏi Khoa học 5

Khi nào hổ mẹ dạy hổ con săn mồi?

Xem đáp án » 06/06/2020 506

Câu 6:

Đọc các thông tin dưới đây và trả lời các câu hỏi:

Giải bài tập Khoa học 5 | Trả lời câu hỏi Khoa học 5

Hươu ăn gì để sống.

Xem đáp án » 06/06/2020 392

Bình luận


Bình luận

TÀI LIỆU VIP VIETJACK