Câu hỏi:

06/06/2020 1,417

Tại sao khi hươu con mới khoảng 20 ngày tuổi, hươu mẹ đã dạy con tập chạy?

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Vì lúc này hươu con đã cứng cáp hơn lúc mới sinh. Và chạy là cách tự vệ của hươu để chạy trốn kẻ thù.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Đọc các thông tin dưới đây và trả lời các câu hỏi:

Giải bài tập Khoa học 5 | Trả lời câu hỏi Khoa học 5

Khi nào hổ con có thể sống độc lập?

Xem đáp án » 06/06/2020 835

Câu 2:

Đọc các thông tin dưới đây và trả lời các câu hỏi:

Giải bài tập Khoa học 5 | Trả lời câu hỏi Khoa học 5

Hổ thường sinh sản vào mùa nào?

Xem đáp án » 06/06/2020 711

Câu 3:

Đọc các thông tin dưới đây và trả lời các câu hỏi:

Giải bài tập Khoa học 5 | Trả lời câu hỏi Khoa học 5

Hươu đẻ mỗi lứa mấy con? Hươu con mới sinh ra đã biết làm gì?

Xem đáp án » 06/06/2020 625

Câu 4:

Đọc các thông tin dưới đây và trả lời các câu hỏi:

Giải bài tập Khoa học 5 | Trả lời câu hỏi Khoa học 5

Khi nào hổ mẹ dạy hổ con săn mồi?

Xem đáp án » 06/06/2020 465

Câu 5:

Đọc các thông tin dưới đây và trả lời các câu hỏi:

Giải bài tập Khoa học 5 | Trả lời câu hỏi Khoa học 5

Hươu ăn gì để sống.

Xem đáp án » 06/06/2020 352

Câu 6:

Đọc các thông tin dưới đây và trả lời các câu hỏi:

Giải bài tập Khoa học 5 | Trả lời câu hỏi Khoa học 5

Vì sao hổ mẹ không rời con suốt một tuần đầu sau khi sinh?

Xem đáp án » 06/06/2020 333

Bình luận


Bình luận

TÀI LIỆU VIP VIETJACK