Câu hỏi:

06/06/2020 357

Đọc các thông tin dưới đây và trả lời các câu hỏi:

Giải bài tập Khoa học 5 | Trả lời câu hỏi Khoa học 5

Hươu ăn gì để sống.

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Hươu ăn cỏ, lá cây để sống.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Tại sao khi hươu con mới khoảng 20 ngày tuổi, hươu mẹ đã dạy con tập chạy?

Xem đáp án » 06/06/2020 1,421

Câu 2:

Đọc các thông tin dưới đây và trả lời các câu hỏi:

Giải bài tập Khoa học 5 | Trả lời câu hỏi Khoa học 5

Khi nào hổ con có thể sống độc lập?

Xem đáp án » 06/06/2020 838

Câu 3:

Đọc các thông tin dưới đây và trả lời các câu hỏi:

Giải bài tập Khoa học 5 | Trả lời câu hỏi Khoa học 5

Hổ thường sinh sản vào mùa nào?

Xem đáp án » 06/06/2020 719

Câu 4:

Đọc các thông tin dưới đây và trả lời các câu hỏi:

Giải bài tập Khoa học 5 | Trả lời câu hỏi Khoa học 5

Hươu đẻ mỗi lứa mấy con? Hươu con mới sinh ra đã biết làm gì?

Xem đáp án » 06/06/2020 639

Câu 5:

Đọc các thông tin dưới đây và trả lời các câu hỏi:

Giải bài tập Khoa học 5 | Trả lời câu hỏi Khoa học 5

Khi nào hổ mẹ dạy hổ con săn mồi?

Xem đáp án » 06/06/2020 467

Câu 6:

Đọc các thông tin dưới đây và trả lời các câu hỏi:

Giải bài tập Khoa học 5 | Trả lời câu hỏi Khoa học 5

Vì sao hổ mẹ không rời con suốt một tuần đầu sau khi sinh?

Xem đáp án » 06/06/2020 335

Bình luận


Bình luận

TÀI LIỆU VIP VIETJACK