Câu hỏi:

07/06/2020 529

Trong các hình dưới đây, theo bạn, môi trường tự nhiên đã cung cấp cho con người những gì và nhận từ con người những gì?

Giải bài tập Khoa học 5 | Trả lời câu hỏi Khoa học 5

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

- Hình 1: Môi trường tự nhiên cung cấp oxi, than nhận lại khí độc hại.

- Hình 2: Môi trường tự nhiên cung cấp đất, nước nhận lại nước bẩn, mất diện tích đất cho sản xuất.

- Hình 3: Môi trường tự nhiên cung cấp cỏ để gia súc ăn nhận lại chất thải động vật.

- Hình 4: Môi trường tự nhiên cung cấp nước uống nhận lại nước tiểu.

- Hình 5: Môi trường tự nhiên cung cấp đất để xây dựng đô thị nhận lại khí thải.

- Hình 6: Môi trường tự nhiên cung cấp thức ăn hoặc các vật liệu làm thức ăn nhận lại chất thải.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Điều gì xảy ra nếu con người khai thác tài nguyên thiên nhiên một cách bừa bãi và thải ra môi trường nhiều chất độc hại?

Xem đáp án » 07/06/2020 7,654

Câu 2:

Hãy liệt kê những thứ mà môi trường cung cấp hoặc nhận lại từ các hoạt động sống và sản xuất của con người.

Môi trường sống

Môi trường nhận

  

Xem đáp án » 07/06/2020 728

Bình luận


Bình luận

TÀI LIỆU VIP VIETJACK