Câu hỏi:

07/06/2020 7,702

Điều gì xảy ra nếu con người khai thác tài nguyên thiên nhiên một cách bừa bãi và thải ra môi trường nhiều chất độc hại?

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Chính con người sẽ phải chịu hậu quả nếu khai thác tài nguyên bừa bãi, thải ra môi trường nhiều chất độc hại. Vì như vậy tài nguyên cạn kiệt con người không còn tài nguyên để sử dụng, ngoài ra môi trường sẽ bị ô nhiễm từ các khí thải ra môi trường do đó sẽ đầu độc con người gây ra những bệnh hiểm nghèo.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Hãy liệt kê những thứ mà môi trường cung cấp hoặc nhận lại từ các hoạt động sống và sản xuất của con người.

Môi trường sống

Môi trường nhận

  

Xem đáp án » 07/06/2020 734

Câu 2:

Trong các hình dưới đây, theo bạn, môi trường tự nhiên đã cung cấp cho con người những gì và nhận từ con người những gì?

Giải bài tập Khoa học 5 | Trả lời câu hỏi Khoa học 5

Xem đáp án » 07/06/2020 542

Bình luận


Bình luận

TÀI LIỆU VIP VIETJACK