Câu hỏi:

07/06/2020 730

Hãy liệt kê những thứ mà môi trường cung cấp hoặc nhận lại từ các hoạt động sống và sản xuất của con người.

Môi trường sống

Môi trường nhận

  

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Môi trường sống

Môi trường nhận

Thức ăn

Chất thải

Đất

Mất diện tích đất cho trồng trọt, ô nhiễm đất, nước, không khí.

Dầu mỏ

Cạn kiệt các mỏ dầu, khí thải, ô nhiễm biển

Nước

Nước thải, nước ô nhiễm

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Điều gì xảy ra nếu con người khai thác tài nguyên thiên nhiên một cách bừa bãi và thải ra môi trường nhiều chất độc hại?

Xem đáp án » 07/06/2020 7,658

Câu 2:

Trong các hình dưới đây, theo bạn, môi trường tự nhiên đã cung cấp cho con người những gì và nhận từ con người những gì?

Giải bài tập Khoa học 5 | Trả lời câu hỏi Khoa học 5

Xem đáp án » 07/06/2020 530

Bình luận


Bình luận

TÀI LIỆU VIP VIETJACK