Câu hỏi:

07/06/2020 666

Điều gì sẽ xảy ra nếu tàu biển bị đắm hoặc những ống dẫn dầu đi qua đại dương bị rò rỉ?

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Sẽ gây ra hiện tượng tràn dầu trên biển. Gây ảnh hưởng đến sinh thái của rừng ngập mặn, biển, vùng triều bãi cát, đầm phá và các rạn san hô, gây đầu độc cả hệ quần thể.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Không khí và nước bị ô nhiễm sẽ gây ra tác hại gì?

Xem đáp án » 07/06/2020 924

Câu 2:

Nêu nguyên nhân làm ô nhiễm không khí và nước.

Xem đáp án » 07/06/2020 599

Câu 3:

Nêu mối liên quan giữa ô nhiễm môi trường không khí với ô nhiễm moi trường đất và nước.

Xem đáp án » 07/06/2020 525

Câu 4:

Tại sao một số cây trong hình bị trụi lá? 

Giải bài tập Khoa học 5 | Trả lời câu hỏi Khoa học 5

Xem đáp án » 07/06/2020 509

Câu 5:

Liên hệ những việc làm của người dân ở địa phương dẫn đến việc gây ô nhiễm môi trường không khí và nước.

Xem đáp án » 07/06/2020 403

Bình luận


Bình luận

TÀI LIỆU VIP VIETJACK