Câu hỏi:

07/06/2020 407

Liên hệ những việc làm của người dân ở địa phương dẫn đến việc gây ô nhiễm môi trường không khí và nước.

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

- Những việc của người dân địa phương dẫn đến việc gây ô nhiễm môi trường không khí và nước:

+ Sử dụng bừa bãi thuốc hóa học bảo vệ thực vật.

+ Khí thải trong đun nấu, các hoạt động sản xuất.

+ Vứt rác thải bừa bãi, rác không được phân loại.

+ Xả nước thải sinh hoạt ra ao, hồ.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Không khí và nước bị ô nhiễm sẽ gây ra tác hại gì?

Xem đáp án » 07/06/2020 928

Câu 2:

Điều gì sẽ xảy ra nếu tàu biển bị đắm hoặc những ống dẫn dầu đi qua đại dương bị rò rỉ?

Xem đáp án » 07/06/2020 670

Câu 3:

Nêu nguyên nhân làm ô nhiễm không khí và nước.

Xem đáp án » 07/06/2020 604

Câu 4:

Nêu mối liên quan giữa ô nhiễm môi trường không khí với ô nhiễm moi trường đất và nước.

Xem đáp án » 07/06/2020 528

Câu 5:

Tại sao một số cây trong hình bị trụi lá? 

Giải bài tập Khoa học 5 | Trả lời câu hỏi Khoa học 5

Xem đáp án » 07/06/2020 513

Bình luận


Bình luận

TÀI LIỆU VIP VIETJACK