Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Các cây trong hình bị trụi lá do tác động của mưa axit.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Không khí và nước bị ô nhiễm sẽ gây ra tác hại gì?

Xem đáp án » 07/06/2020 927

Câu 2:

Điều gì sẽ xảy ra nếu tàu biển bị đắm hoặc những ống dẫn dầu đi qua đại dương bị rò rỉ?

Xem đáp án » 07/06/2020 670

Câu 3:

Nêu nguyên nhân làm ô nhiễm không khí và nước.

Xem đáp án » 07/06/2020 604

Câu 4:

Nêu mối liên quan giữa ô nhiễm môi trường không khí với ô nhiễm moi trường đất và nước.

Xem đáp án » 07/06/2020 528

Câu 5:

Liên hệ những việc làm của người dân ở địa phương dẫn đến việc gây ô nhiễm môi trường không khí và nước.

Xem đáp án » 07/06/2020 405

Bình luận


Bình luận

TÀI LIỆU VIP VIETJACK