Câu hỏi:

07/06/2020 146

Nghe viết bài : CHÁU NGHE CÂU CHUYỆN CỦA BÀ

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Bạn đọc em viết, em đọc bạn viết, tự kiểm tra cho nhau ( Chú ý trình bày theo thể thơ lục bát)

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

a) Điền vào chỗ trống "tr hay ch?" trong đoạn văn đã cho

b) Đặt tên chữ in đậm "dấu hỏi " hay "dấu ngã"?

(Đoạn văn ở SGK TV4, tập 1, trang 27)

Xem đáp án » 07/06/2020 190

Bình luận


Bình luận