Câu hỏi:

08/06/2020 199

Nhớ - viết: Truyện cổ nước mính (từ đầu nhận mặt ông cha của mình.)

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đọc thuộc đoạn thơ đã cho. Nhớ đến từng câu từng chữ, từng dấu câu trong đoạn. Chú ý trình bày đúng thể thơ lục bát

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

a) Điền vào ô trống từ có âm là "r d hay gi" vào đoạn văn đã cho (SGK TV4, tập 1, trang 38)

b) Điền vào chỗ trống "ân hay âng"? vào các đoạn thơ đã cho (SGK TV4, tập 1 trang 38)

Xem đáp án » 08/06/2020 233

Bình luận


Bình luận