Câu hỏi:

09/06/2020 2,621

Lực lượng chủ yếu tham gia phong trào cách mạng 1905 – 1907 ở Nga là

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Từ cuối năm 1904, nhiều cuộc bãi công đã nổ ra với các khẩu hiệu “Đảo đảo chuyên chế”, “Đả đảo chiến tranh”, “Ngày làm 8h”. Lớn nhất là phong trào của công nhân, nông dân và binh sĩ diễn trong những năm 1905 – 1907.

Đáp án cần chọn là: B

Gói VIP thi online tại VietJack (chỉ 200k/1 năm học), luyện tập gần 1 triệu câu hỏi có đáp án chi tiết.

Nâng cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

So với các cuộc cách mạng dân chủ tư sản đã diễn ra trước đó, cuộc cách mạng 1905 - 1907 ở Nga có điểm gì khác biệt?

Xem đáp án » 09/06/2020 7,475

Câu 2:

Sự kiện nào được xem là đỉnh cao của phong trào cách mạng 1905 – 1907 ở Nga?

Xem đáp án » 09/06/2020 4,045

Câu 3:

Tính chất của cuộc Cách mạng Nga năm 1905 – 1907 là

Xem đáp án » 09/06/2020 2,817

Câu 4:

Nội dung nào dưới đây không phản ánh đúng ý nghĩa của cuộc cách mạng 1905 - 1907 ở Nga?

Xem đáp án » 09/06/2020 2,366

Câu 5:

Ngày 14/7/1889, gần 400 đại biểu công nhân của 22 nước họp đại hội ở Pari, tuyên bố thành lập

Xem đáp án » 15/07/2020 2,103

Câu 6:

Cương lĩnh cách mạng của Đảng Công nhân xã hội dân chủ Nga đã khẳng định nhiệm vụ trước mắt của nhân dân Nga là

Xem đáp án » 15/07/2020 1,310

Bình luận


Bình luận

TÀI LIỆU VIP VIETJACK

ĐỀ THI LIÊN QUAN

Xem thêm »