Trắc nghiệm Lịch Sử 8 Bài 7 (có đáp án): Phong trào công nhân quốc tế cuối XIX - đầu XX (phần 2)

  • 2357 lượt thi

  • 13 câu hỏi

  • 15 phút

Câu 1:

Lực lượng chủ yếu tham gia phong trào cách mạng 1905 – 1907 ở Nga là

Xem đáp án

Từ cuối năm 1904, nhiều cuộc bãi công đã nổ ra với các khẩu hiệu “Đảo đảo chuyên chế”, “Đả đảo chiến tranh”, “Ngày làm 8h”. Lớn nhất là phong trào của công nhân, nông dân và binh sĩ diễn trong những năm 1905 – 1907.

Đáp án cần chọn là: B


Câu 2:

Sự kiện nào được xem là đỉnh cao của phong trào cách mạng 1905 – 1907 ở Nga?

Xem đáp án

Đỉnh cao của cuộc đấu tranh 1905 – 1907 là cuộc khởi nghĩa vũ trang bùng nổ ở Mát-xcơ-va tháng 12-1905. Các chiến sĩ cách mạng đã chiến đấu vô cùng anh dùng trong gần hai tuần lễ. Cuối cùng, cuộc khởi nghĩa bị thất bại vì lực lượng quá chênh lệch.

Đáp án cần chọn là: A


Câu 3:

Tính chất của cuộc Cách mạng Nga năm 1905 – 1907 là

Xem đáp án

Đáp án đúng: A


Câu 4:

Cuộc đấu tranh của nhân dân Nga trong những năm 1905 - 1907 đã giương cao khẩu hiệu gì?

Xem đáp án

Sự thất bại của Nga trong cuộc chiến tranh Nga - Nhật (1904 -1905) đã dẫn đến sự bùng nổ hàng hoạt các cuộc bãi công với những khẩu hiệu “Đả đảo chế độ chuyên chế”, “Đả đảo chiến tranh”,…

Đáp án cần chọn là: A


Câu 5:

So với các cuộc cách mạng dân chủ tư sản đã diễn ra trước đó, cuộc cách mạng 1905 - 1907 ở Nga có điểm gì khác biệt?

Xem đáp án

Đáp án đúng A


5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

t

1 năm trước

trung trần

good

Bình luận


Bình luận