Câu hỏi:

09/06/2020 4,046

Sự kiện nào được xem là đỉnh cao của phong trào cách mạng 1905 – 1907 ở Nga?

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đỉnh cao của cuộc đấu tranh 1905 – 1907 là cuộc khởi nghĩa vũ trang bùng nổ ở Mát-xcơ-va tháng 12-1905. Các chiến sĩ cách mạng đã chiến đấu vô cùng anh dùng trong gần hai tuần lễ. Cuối cùng, cuộc khởi nghĩa bị thất bại vì lực lượng quá chênh lệch.

Đáp án cần chọn là: A

Gói VIP thi online tại VietJack (chỉ 200k/1 năm học), luyện tập gần 1 triệu câu hỏi có đáp án chi tiết.

Nâng cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

So với các cuộc cách mạng dân chủ tư sản đã diễn ra trước đó, cuộc cách mạng 1905 - 1907 ở Nga có điểm gì khác biệt?

Xem đáp án » 09/06/2020 7,475

Câu 2:

Tính chất của cuộc Cách mạng Nga năm 1905 – 1907 là

Xem đáp án » 09/06/2020 2,817

Câu 3:

Lực lượng chủ yếu tham gia phong trào cách mạng 1905 – 1907 ở Nga là

Xem đáp án » 09/06/2020 2,621

Câu 4:

Nội dung nào dưới đây không phản ánh đúng ý nghĩa của cuộc cách mạng 1905 - 1907 ở Nga?

Xem đáp án » 09/06/2020 2,366

Câu 5:

Ngày 14/7/1889, gần 400 đại biểu công nhân của 22 nước họp đại hội ở Pari, tuyên bố thành lập

Xem đáp án » 15/07/2020 2,103

Câu 6:

Cương lĩnh cách mạng của Đảng Công nhân xã hội dân chủ Nga đã khẳng định nhiệm vụ trước mắt của nhân dân Nga là

Xem đáp án » 15/07/2020 1,310

Bình luận


Bình luận

TÀI LIỆU VIP VIETJACK

ĐỀ THI LIÊN QUAN

Xem thêm »