Câu hỏi:

09/06/2020 842

Cuộc đấu tranh của nhân dân Nga trong những năm 1905 - 1907 đã giương cao khẩu hiệu gì?

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Sự thất bại của Nga trong cuộc chiến tranh Nga - Nhật (1904 -1905) đã dẫn đến sự bùng nổ hàng hoạt các cuộc bãi công với những khẩu hiệu “Đả đảo chế độ chuyên chế”, “Đả đảo chiến tranh”,…

Đáp án cần chọn là: A

Gói VIP thi online tại VietJack (chỉ 200k/1 năm học), luyện tập gần 1 triệu câu hỏi có đáp án chi tiết.

Nâng cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

So với các cuộc cách mạng dân chủ tư sản đã diễn ra trước đó, cuộc cách mạng 1905 - 1907 ở Nga có điểm gì khác biệt?

Xem đáp án » 09/06/2020 7,475

Câu 2:

Sự kiện nào được xem là đỉnh cao của phong trào cách mạng 1905 – 1907 ở Nga?

Xem đáp án » 09/06/2020 4,045

Câu 3:

Tính chất của cuộc Cách mạng Nga năm 1905 – 1907 là

Xem đáp án » 09/06/2020 2,816

Câu 4:

Lực lượng chủ yếu tham gia phong trào cách mạng 1905 – 1907 ở Nga là

Xem đáp án » 09/06/2020 2,620

Câu 5:

Nội dung nào dưới đây không phản ánh đúng ý nghĩa của cuộc cách mạng 1905 - 1907 ở Nga?

Xem đáp án » 09/06/2020 2,366

Câu 6:

Ngày 14/7/1889, gần 400 đại biểu công nhân của 22 nước họp đại hội ở Pari, tuyên bố thành lập

Xem đáp án » 15/07/2020 2,103

Câu 7:

Cương lĩnh cách mạng của Đảng Công nhân xã hội dân chủ Nga đã khẳng định nhiệm vụ trước mắt của nhân dân Nga là

Xem đáp án » 15/07/2020 1,310

Bình luận


Bình luận

TÀI LIỆU VIP VIETJACK

ĐỀ THI LIÊN QUAN

Xem thêm »