Câu hỏi:

10/06/2020 4,593

Mục đích hoạt động chính của Đông Kinh nghĩa thục là gì?

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Các hoạt động của Đông Kinh nghĩa thục nhằm bồi dưỡng nâng cao lòng yêu nước, truyền bá nội dung học tập và nếp sống mới.

Đáp án cần chọn là: A

Gói VIP thi online tại VietJack (chỉ 200k/1 năm học), luyện tập gần 1 triệu câu hỏi có đáp án chi tiết.

Nâng cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Địa danh nào được đề cập đến trong câu đố dân gian dưới đây?

“Nơi nào Bác đã ra đi

Tìm đường cứu nước cũng vì non sông”?

Xem đáp án » 10/06/2020 2,631

Câu 2:

Những hoạt động yêu nước của Nguyễn Tất Thành trong những năm 1911-1918 có ý nghĩa như thế nào?

Xem đáp án » 10/06/2020 1,617

Câu 3:

Phong trào Duy tân ở Trung Kì (đầu thế kỉ XX) diễn ra sôi nổi, dưới nhiều hình thức, ngoại trừ

Xem đáp án » 10/06/2020 1,594

Câu 4:

Phong trào chống thuế ở Trung Kì (1908) được bắt đầu từ tỉnh

Xem đáp án » 10/06/2020 1,466

Câu 5:

Ngày 5-6-1911, ở Việt Nam đã diễn ra sự kiện lịch sử gì quan trọng?

Xem đáp án » 10/06/2020 1,312

Câu 6:

Phong trào chống thuế ở Trung Kì (1908) diễn ra dưới ảnh hưởng trực tiếp của

Xem đáp án » 10/06/2020 902

Bình luận


Bình luận

TÀI LIỆU VIP VIETJACK

ĐỀ THI LIÊN QUAN

Xem thêm »