Câu hỏi:

10/06/2020 1,318

Ngày 5-6-1911, ở Việt Nam đã diễn ra sự kiện lịch sử gì quan trọng?

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Ngày 5-6-1911, tại bến cảng nhà Rồng, người thanh niên yêu nước Nguyễn Tất Thành đã rời Việt Nam, ra đi tìm đường cứu nước trên con tàu La-tu-sơ-Tơ-rê-vin

Đáp án cần chọn là: A

Gói VIP thi online tại VietJack (chỉ 200k/1 năm học), luyện tập gần 1 triệu câu hỏi có đáp án chi tiết.

Nâng cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Mục đích hoạt động chính của Đông Kinh nghĩa thục là gì?

Xem đáp án » 10/06/2020 4,617

Câu 2:

Địa danh nào được đề cập đến trong câu đố dân gian dưới đây?

“Nơi nào Bác đã ra đi

Tìm đường cứu nước cũng vì non sông”?

Xem đáp án » 10/06/2020 2,636

Câu 3:

Những hoạt động yêu nước của Nguyễn Tất Thành trong những năm 1911-1918 có ý nghĩa như thế nào?

Xem đáp án » 10/06/2020 1,621

Câu 4:

Phong trào Duy tân ở Trung Kì (đầu thế kỉ XX) diễn ra sôi nổi, dưới nhiều hình thức, ngoại trừ

Xem đáp án » 10/06/2020 1,603

Câu 5:

Phong trào chống thuế ở Trung Kì (1908) được bắt đầu từ tỉnh

Xem đáp án » 10/06/2020 1,470

Câu 6:

Phong trào chống thuế ở Trung Kì (1908) diễn ra dưới ảnh hưởng trực tiếp của

Xem đáp án » 10/06/2020 905

Bình luận


Bình luận

TÀI LIỆU VIP VIETJACK

ĐỀ THI LIÊN QUAN

Xem thêm »