Trắc nghiệm Lịch Sử 8 Bài 30 (có đáp án): Phong trào yêu nước chống Pháp từ đầu thế kỉ XX (phần 2)

  • 2333 lượt thi

  • 12 câu hỏi

  • 15 phút

Câu 1:

Phong trào chống thuế ở Trung Kì (1908) được bắt đầu từ tỉnh

Xem đáp án

Đáp án B


Câu 2:

Mục đích hoạt động chính của Đông Kinh nghĩa thục là gì?

Xem đáp án

Các hoạt động của Đông Kinh nghĩa thục nhằm bồi dưỡng nâng cao lòng yêu nước, truyền bá nội dung học tập và nếp sống mới.

Đáp án cần chọn là: A


Câu 3:

Phong trào chống thuế ở Trung Kì (1908) diễn ra dưới ảnh hưởng trực tiếp của

Xem đáp án

Câu 4:

Ngày 5-6-1911, ở Việt Nam đã diễn ra sự kiện lịch sử gì quan trọng?

Xem đáp án

Ngày 5-6-1911, tại bến cảng nhà Rồng, người thanh niên yêu nước Nguyễn Tất Thành đã rời Việt Nam, ra đi tìm đường cứu nước trên con tàu La-tu-sơ-Tơ-rê-vin

Đáp án cần chọn là: A


Câu 5:

Điểm đến đầu tiên trong hành trình tìm đường cứu nước của Nguyễn Tất Thành là quốc gia nào?

Xem đáp án

Điểm đến đầu tiên trong hành trình tìm đường cứu nước của Nguyễn Tất Thành là Pháp.

Đáp án cần chọn là: A


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận