Câu hỏi:

10/06/2020 13,601

Nội dung nào không phản ánh đúng tình hình Việt Nam nửa cuối thế kỉ XIX?

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án D

Giải thích: các lực lượng xã hội mới (giai cấp công nhân, tầng lớp tư sản, tiểu tư sản) xuất hiện ở Việt Nam vào đầu thế kỉ XX dưới tác động từ cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất của thực dân Pháp.

Gói VIP thi online tại VietJack (chỉ 200k/1 năm học), luyện tập gần 1 triệu câu hỏi có đáp án chi tiết.

Nâng cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Bản Hiệp ước đầu hàng đầu tiên nhà Nguyễn kí với Pháp là

Xem đáp án » 30/09/2019 33,933

Câu 2:

Điểm tương đồng trong hai lần chiến thắng Cầu Giấy (1873 và 1883) của quân dân Bắc Kì là gì?

Xem đáp án » 30/09/2019 10,074

Câu 3:

Người dâng hai bản “Thời vụ sách” lên vua Tự Đức (vào các năm 1877 và 1882), đề nghị chấn hưng dân khí, khai thông dân trí, bảo vệ đất nước là

Xem đáp án » 10/06/2020 7,131

Câu 4:

Vào năm 1872, cơ quan nào của triều đình nhà Nguyễn đã tấu xin vua Tự Đức mở ba cửa biển ở miền Bắc và miền Trung (Đà Nẵng, Ba Lạt và Đồ Sơn) để thông thương với nước ngoài?

Xem đáp án » 10/06/2020 6,382

Câu 5:

Nhân vật lịch sử nào được đề cập đến trong câu đố dân gian sau?

“Đố ai đánh trống phất cờ
Giữa thành Hà Nội trong giờ nguy nan
Rồi khi trúc trẻ, ngói tan
Mượn dây oan nghiệt, giải oan anh hùng?”

Xem đáp án » 30/09/2019 4,081

Câu 6:

Cuộc khởi nghĩa tiêu biểu nhất của phong trào Cần Vương là

Xem đáp án » 10/06/2020 2,812

Bình luận


Bình luận

TÀI LIỆU VIP VIETJACK

ĐỀ THI LIÊN QUAN

Xem thêm »