Câu hỏi:

10/06/2020 2,818

Cuộc khởi nghĩa tiêu biểu nhất của phong trào Cần Vương là

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Khởi nghĩa Hương Khê là cuộc khởi nghĩa tiêu biểu trong phong trào Cần Vương vì:

- Thời gian diễn ra dài nhất trong 10 năm (1885-1895)

- Địa bàn hoạt động rộng lớn: khắp 4 tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình

- Trình độ tổ chức tiến bộ nhất

+ Có hẳn 1 giai đoạn 3 năm chuẩn bị lực lượng

+ Nghĩa quân được chia thành 15 thứ quân. Mỗi thứ quân có từ 100 đến 500 người, phân bố trên địa bàn 4 tỉnh. Họ được trang bị súng trường theo kiểu Pháp tự chế tạo

Đáp án cần chọn là: D

Gói VIP thi online tại VietJack (chỉ 200k/1 năm học), luyện tập gần 1 triệu câu hỏi có đáp án chi tiết.

Nâng cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Bản Hiệp ước đầu hàng đầu tiên nhà Nguyễn kí với Pháp là

Xem đáp án » 30/09/2019 33,983

Câu 2:

Nội dung nào không phản ánh đúng tình hình Việt Nam nửa cuối thế kỉ XIX?

Xem đáp án » 10/06/2020 13,615

Câu 3:

Điểm tương đồng trong hai lần chiến thắng Cầu Giấy (1873 và 1883) của quân dân Bắc Kì là gì?

Xem đáp án » 30/09/2019 10,092

Câu 4:

Người dâng hai bản “Thời vụ sách” lên vua Tự Đức (vào các năm 1877 và 1882), đề nghị chấn hưng dân khí, khai thông dân trí, bảo vệ đất nước là

Xem đáp án » 10/06/2020 7,149

Câu 5:

Vào năm 1872, cơ quan nào của triều đình nhà Nguyễn đã tấu xin vua Tự Đức mở ba cửa biển ở miền Bắc và miền Trung (Đà Nẵng, Ba Lạt và Đồ Sơn) để thông thương với nước ngoài?

Xem đáp án » 10/06/2020 6,408

Câu 6:

Nhân vật lịch sử nào được đề cập đến trong câu đố dân gian sau?

“Đố ai đánh trống phất cờ
Giữa thành Hà Nội trong giờ nguy nan
Rồi khi trúc trẻ, ngói tan
Mượn dây oan nghiệt, giải oan anh hùng?”

Xem đáp án » 30/09/2019 4,088

Bình luận


Bình luận

TÀI LIỆU VIP VIETJACK

ĐỀ THI LIÊN QUAN

Xem thêm »