Câu hỏi:

11/06/2020 539

 Hãy hoàn thành sơ đồ trao đổi chất của cây với môi trường

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

 

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Chọn các từ trong khung để điền vào chỗ trống … cho phù hợp (một từ có thể được điền ở nhiều chỗ):

Thực vật, chuỗi thức ăn, vô sinh, hữu sinh, thức ăn

Xem đáp án » 11/06/2020 1,521

Câu 2:

Khoanh vào chữ cái trước câu trả lời đúng.

Xem đáp án » 11/06/2020 592

Bình luận


Bình luận