Câu hỏi:

11/06/2020 1,528

Chọn các từ trong khung để điền vào chỗ trống … cho phù hợp (một từ có thể được điền ở nhiều chỗ):

Thực vật, chuỗi thức ăn, vô sinh, hữu sinh, thức ăn

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

- Những mối quan hệ về thức ăn trong tự nhiên được gọi là chuỗi thức ăn. Trong tự nhiên có rất nhiều chuỗi thức ăn, các chuỗi thức ăn thường bắt đầu từ thực vật Thông qua thực vật các chất vô cơ và hữu sinh liên hệ mật thiết với nhau tạo thành một chuỗi khép kín.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Khoanh vào chữ cái trước câu trả lời đúng.

Xem đáp án » 11/06/2020 597

Câu 2:

 Hãy hoàn thành sơ đồ trao đổi chất của cây với môi trường

Xem đáp án » 11/06/2020 541

Bình luận


Bình luận