Câu hỏi:

11/06/2020 598

Khoanh vào chữ cái trước câu trả lời đúng.

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

2.1 Bộ phận nào của cây có chức năng hấp thụ khí các-bô-níc và thải ra khí ô-xi trong quá trình quang hợp đồng thời có chức năng hấp thụ khí ô-xi và thải ra khí các-bô-níc trong quá trình hô hấp?

   (a) Lá

   b) Thân

   c) Rễ

   2.2 Bộ phần nào của cây có chức năng hấp thụ nước có trong đất?

   a) Lá

   b) Thân

   (c) Rễ

   2.3 Bộ phận nào của cây có chức năng thải ra hơi nước?

   (a) Lá

   b) Thân

   c) Rễ

   2.4 Bộ phận nào của cây có chức năng hấp thụ các chất khoáng cần cho cây và thải ra các chất khoáng khác?

   a) Lá

   b) Thân

   (c) Rễ

   2.5 Lau khô thành ngoài cốc rồi cho vào cốc mấy cục nước đá. Một lát sau, sờ vào thành ngoài cốc ta thấy ướt. Theo bạn, câu nào dưới đây đúng?

   a) Nước đá bốc hơi đọng lại ở thành cốc.

   (b) Hơi nước trong không khí ở chỗ thành cốc bị lạnh nên ngưng tụ lại.

   c) Nước đã thấm từ trong cốc ra ngoài.

   2.6 Úp một cốc thủy tinh lên cây nến đang cháy, cây nến cháy yếu dần rồi tắt hẳn. Hãy chọn lời giải thích mà bạn thấy đúng.

   a) Khi úp cốc lên, không khí trong cốc bị mất hết nên nến tắt.

   (b) Khi nến cháy, khí ô-xi bị mất đi, khi ta úp cốc không có thêm không khí để cung cấp ô-xi nên nến bị tắt.

   c) Khi nến cháy, khí các-bô-níc bị mất đi, khi ta úp cốc không có thêm không khí để cung cấp khí các-bô-níc nên nến tắt.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Chọn các từ trong khung để điền vào chỗ trống … cho phù hợp (một từ có thể được điền ở nhiều chỗ):

Thực vật, chuỗi thức ăn, vô sinh, hữu sinh, thức ăn

Xem đáp án » 11/06/2020 1,528

Câu 2:

 Hãy hoàn thành sơ đồ trao đổi chất của cây với môi trường

Xem đáp án » 11/06/2020 541

Bình luận


Bình luận