Câu hỏi:

12/06/2020 2,194

Biết khối lượng hạt nhân nguyên tử cacbon C612 là 11,9967 u, khối lượng các hạt proton, nơtron lần lượt là mp = 1,007276 u, mn = 1,008665 u và 1 u = 931,5 MeV, năng lượng liên kết riêng của hạt nhân

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

- Độ hụt khối của hạt nhân là: Δm = 0,098946 u.

- Năng lượng liên kết riêng là:

Bài tập trắc nghiệm Vật Lí 12 | Câu hỏi trắc nghiệm Vật Lí 12

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Cho urani phóng xạ α theo phương trình: U92234α+Th90230. Theo phương trình này ta tính được động năng của hạt α là 13,91 MeV. Đó là do có phóng xạ γ kèm theo phóng xạ α. Bước sóng của bức xạ γ

Xem đáp án » 12/06/2020 2,042

Câu 2:

Hạt nhân X trong phản ứng X + α  n + C612

Xem đáp án » 12/06/2020 932

Câu 3:

Sự phóng xạ và hiện tượng phân hạch không có đặc điểm chung nào nêu dưới đây?

Xem đáp án » 12/06/2020 776

Câu 4:

Một hạt nhân U92234 phóng xạ tia α tạo thành đồng vị của thôri Th90230 . Cho các năng lượng liên kết riêng của hạt α là 7,15 MeV, của α là 7,65 MeV, của α là 7,72 MeV. Khối lượng của các hạt nhân tính theo đơn vị u và bằng số khối của chúng. Năng lượng tỏa ra trong phản ứng trên là

Xem đáp án » 12/06/2020 613

Câu 5:

Hạt nào được bức xạ khi P32 phân rã thành S32 (nguyên tử số của P và S tương ứng là 15 và 16) ?

Xem đáp án » 12/06/2020 457

Câu 6:

Chất phóng xạ Po84210 phát ra tia α và biến đổi thành Pb82206 Cho chu kì của Po84210 là 138 ngày. Ban đầu (t = 0) có một mẫu pôlôni nguyên chất. Tại thời điểm t1, tỉ số giữa số hạt nhân Pôlôni và số hạt nhân Chì trong mẫu là 1/3. Tại thời điểm t2 = t1 + 276 ngày, tỉ số giữa số hạt nhân Pôlôni và số hạt nhân Chì trong mẫu là

Xem đáp án » 12/06/2020 437

Bình luận


Bình luận