30 câu trắc nghiệm Vật Lí 12: Chương 7 cực hay, có đáp án

  • 1210 lượt thi

  • 30 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Sự phóng xạ và hiện tượng phân hạch không có đặc điểm chung nào nêu dưới đây?

Xem đáp án

- Sự phóng xạ có đặc điểm là không phụ thuộc vào các tác động bên ngoài. Còn phân hạch có đặc điểm phụ thuộc vào tác nhân bên ngoài.


Câu 2:

Lực hạt nhân

Xem đáp án

- Lực hạt nhân không có cùng bản chất với lực tĩnh điện hay lực hấp dẫn, nó là loại lực mới truyền tương tác giữa các nuclon trong hạt nhân (lực tương tác mạnh).

- Lực hạt nhân chỉ phát huy tác dụng trong phạm vi kích thước hạt nhân (10-15m).


Câu 3:

Tìm phát biểu sai. So sánh hạt nhân của hai đồng vị U92238, U92235 ta thấy chúng có:

Xem đáp án

- Bán kính hạt nhân tỉ lệ với A1/3


Câu 4:

Biết khối lượng hạt nhân nguyên tử cacbon C612 là 11,9967 u, khối lượng các hạt proton, nơtron lần lượt là mp = 1,007276 u, mn = 1,008665 u và 1 u = 931,5 MeV, năng lượng liên kết riêng của hạt nhân

Xem đáp án

- Độ hụt khối của hạt nhân là: Δm = 0,098946 u.

- Năng lượng liên kết riêng là:

Bài tập trắc nghiệm Vật Lí 12 | Câu hỏi trắc nghiệm Vật Lí 12


Câu 5:

Hạt nào được bức xạ khi P32 phân rã thành S32 (nguyên tử số của P và S tương ứng là 15 và 16) ?

Xem đáp án

- Hạt nhân 32P có số proton là 15, sau khi phân rã thành hạt nhân 32S có số proton tăng lên thành 16. Chứng tỏ đã có sự hủy hạt nơtron thành hạt proton.

→ Do đó hạt bức xạ được sinh ra là β-.


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận